• welkom bij Marion Inge Takens

  scroll voor mijn contactgegevens en privacyverklaring

moed

Hoe zou het leven zijn als we niet de moed hadden om iets te proberen?

Vincent van Gogh

Contactgegevens

Telefoon
+316 5374 5135

Mail
contact@mariontakens.nl

Bereikbaar
niet urgent graag via mail, wel urgent graag via WhatsApp

Privacyverklaring

Ik, Marion Inge Takens, ben verantwoordelijk voor de gegevensbescherming en ben te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Algemene persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van mijn dienstverlening registreer ik de volgende gegevens:
 • Naam
 • Afdeling
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Adres

 • Bijzondere persoonsgegevens

  Bij individuele begeleiding worden bijzondere persoonskenmerken die relevant zijn voor de begeleiding geregistreerd; voor het bijhouden van deze gegevens wordt bij de start van de begeleiding expliciet toestemming gevraagd van de betreffende persoon.

  Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Bijzondere persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na afronden van de begeleiding.
 • Algemene persoonsgegevens worden bewaard zo lang geen verzoek tot verwijdering gegevens wordt gedaan door betreffende persoon of organisatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • Uitvoering van de dienstverlening
 • Het voeren van de administratie en afhandelen van betalingen.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  MarionTakens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Delen van persoonsgegevens met derden

  MarionTakens verstrekt geen informatie aan derden tenzij met jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies

  Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

  Google Analytics

  Op deze website wordt gebruik gemaakt van google analytics. Nooit worden deze gegevens gebruikt om clickgedrag te herleiden naar personen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MarionTakens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@mariontakens.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek.

  MarionTakens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  MarionTakens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@mariontakens.nl.


  Wijzigingen privacyverklaring

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018.